Komunita sester

v Ostravě - Pustkovci

Pustkovecká 29/31
708 00 Ostrava-Pustkovec
tel.: 222 745 278, 596 919 644
e-mail: pustkovec@boromejky.cz


Historie:

Malá komunita sester byla založena pro charitativní činnost a pastoraci při kapli Andělů strážných. Dne 24. 6. 1970 zakoupily sestry domek a zahradu v Pustkovci a upravily ji na klášter. Sestry se v porubské farnosti staraly o nemocné a staré lidi a navštěvovaly je v domácnostech.

Kolem pustkovecké vesnice vyrůstala rozsáhlá sídliště a malá kaple už nestačila stále přibývajícímu počtu věřících. Dne 6. 12. 1998 byl dokončen a vysvěcen nový kostel sv. Cyrila a Metoděje s přilehlými prostorami nové fary a místnostmi pro potřeby farnosti. Dekretem sídelního biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze byla dnem 1.1.2007 ustanovena farnost Ostrava - Pustkovec. Do farnosti patří filiální kostel sv. Hedviky v Krásném Poli a kaple Andělů strážných.Současnost:

Naše poslání pro nás znamená být mezi lidmi, dotýkat se jejich chudoby v oblasti hledání smyslu života i hodnot, být s nimi v jejich radostech, utrpení i bolestech, nejistotách i zklamání. Tato služba v sobě skrývá celou šířku i hloubku duchovního i tělesného milosrdenství.


Služba sester v Ostravě - Pustkovci je převážně zaměřena
  • na péči o staré a nemocné
  • na mladé lidi a rodiny
Jedná se o spolupráci s kněžími a také účast na aktivitách ve farnosti i mimo farnost.Část sester pracuje v mobilní hospicové jednotce při Charitě Ostrava, kde jako zdravotní sestry, spolu s jinými pracovníky, poskytují péči nemocným a umírajícím v jejich přirozeném domácím prostředí.

Odkazy:
www.pustkovec.farnost.cz
www.ostrava.caritas.cz